Alg. voorwaarden, privacy en aanmelden

Hoe werkt het aanmelden?

Bij Sama werken we met het boekings- en betalingssysteem van Pay 'n Plan. In 2 stappen ben je aangemeld: 

lessen


Stap 1:

Ga naar tarieven en bestel  je product.

Stap 2:

Meld je aan voor de les van jouw keuze in ons rooster.

workshops


Stap 1:

Kies je workshop

Stap 2:

Ga naar de datum van je workshop in ons rooster en meld je aan.

Betreft het meerdere data? Meld je dan voor elke datum 1 voor 1 aan.


Algemene voorwaarden & privacy verklaring


OOK WEL GEBRUIKSAANWIJZING OF SPELREGELS GENOEMD ;)

 

ALGEMEEN

Reserveren en/of deelname aan één van de lessen of andere activiteiten betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.

 

BETALINGSVOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Er wordt gewerkt met het betaal- en boekingssysteem van  Pay n Plan. Mocht je na het volgen van een proefles besluiten om je aan te melden voor een abonnement, dan verbind je je via doorlopende maandelijkse automatische incasso voor onbepaalde duur. Voor de prijs van je abonnement kan je resp. 4, 5, 6 of onbeperkt reguliere lessen in de maand volgen volgens ons reguliere lesrooster. 

 

De weken dat er geen les is (en je dus geen reguliere lessen kan volgen volgens ons lesrooster) zijn de vakanties in de zomer (4 weken) en in de winter (2 weken). Deze lessen zijn verrekend in het maandbedrag van je abonnement.

Deze heb je dus niet betaald. De maandelijkse afschrijving loopt gewoon door en blijft hetzelfde. 

 

OPZEGTERMIJN

Je kan per maand opzeggen.

 Opzeggen dien je te doen middels een email, waarop je een bevestiging van je opzegging van ons krijgt. Na de bevestiging van onze kant is je afmelding geldig. 

Hierin willen we graag benoemen, dat het soms kan zijn dat je automatische incasso als in de batch (zoals ze dat noemen) zit. Dan kunnen we je afschrijving in die maand niet meer stopzetten. Dan moet je 1 maandje wachten. 

Om zeker te zijn houdt dit in, dat je dit minimaal 2 weken voor de afschrijvingssdatum (op je bankafschrift te zien) van je abonnement moet doen. 

 

VAKANTIES, FEESTDAGEN & ZIEKTE OF AWEZIGHEID DOCENT

In de kerstvakantie is er geen les. In de zomervakantie (regio Midden Nederland) is er ook 4 of 5 weken geen les volgens het reguliere lesrooster. De precieze data van de zomerstop wordt altijd tegen die tijd gecommuniceerd. Het kan zijn dat er losse zomerworkshops georganiseerd worden (zomervides ;), deze staan los van de abonnementen en strippenkaarten en kunnen los aangeschaft worden. In alle andere (school)vakanties loopt het reguliere rooster gewoon door.

 

Op officiële feestdagen is er ook geen les, tenzij door de desbetreffende docent van Sama centrum anders wordt aangegeven. Deze ‘losse’ feestdagen (Hemelvaart, pasen etc) waarop er geen les is, kan je eventueel op een andere dag in die week inhalen. Meld je daarvoor gerust aan via het rooster op de website of in de app bij agenda.

 

Bij ziekte of afwezigheid van een docent zullen we altijd ons uiterste best doen voor vervanging te zorgen. Mocht dit niet lukken, kan je je altijd inplannen bij één van de andere lessen in het rooster.

 

Bij 2 aanmeldingen of minder behoudt Sama centrum VOF zich het recht voor de les te cancellen. Ook dan kan je je inplannen bij één van de andere lessen in het rooster.

 

NIET AANWEZIG/INHALEN

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn voor de les waarvoor je je eerder aangemeld hebt via de Agenda op de website of in de app, meld je je ook af via deze weg. Dit kan tot maximaal  1 uur voor de aanvangstijd van de les. Daarna komt je les te vervallen. Zeg je voor die tijd af, kan je je les gebruiken om op een andere dag/tijd jezelf hiervoor opnieuw aan te melden. In geval van een abonnement doe je dit in dezelfde kalendermaand.

 

Je krijgt, afhankelijk van je abonnement, 4, 5, 6 of onbeperkt lessen per kalendermaand toegewezen (gaat in op de 1e van de maand)

Haal je dus niet binnen dezelfde kalendermaand in, komt de gemiste les of lessen in het systeem van Pay 'n Plan te vervallen. 

 

Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch, via de mail of mondeling. Indien je geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

 

SYMPATHIEK, maar ook verplicht ;)

Mocht je een les moeten missen, kan je deze dus op een andere dag/tijd binnen een kalendermaand inhalen. 

 

Het is verplicht jezelf af te melden voor de les waarin jij niet aanwezig kan zijn, maar je wel voor aangemeld had. Zo kan een ieder zien of er plek is om in te halen in de les waarin jij niet kan.

Maar ook voor jou, dat jij kunt zien of er plek is in de les waar jij graag wilt inhalen! 

Dat is niet alleen verplicht maar ook erg sympathiek voor je mede-yogi’s en zo helpen we elkaar. 

 

in geval van vervanging

Sama centrum V.O.F. behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Je gaat ermee akkoord dat bij ziekte of vakantie van een docent de les kan worden overgenomen door een andere docent. Het kan zijn dat deze docent een andere vorm van yoga, of een andere bewegingsvorm aan zal bieden. Het geldende lesrooster staat altijd op de website.

 

opschorten abonnement

Je kan je abonnementen overleg met Sama centrum V.O.F. opschorten bij ziekte of andere bijzondere redenen.

 

eigen risico & aansprakelijkheid

Deelname is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Sama centrum V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen, of één van onze andere activiteiten.

 

Sama centrum V.O.F e/o docent(en) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke e/o psychische schade/klachten. Medische bijzonderheden en lichamelijke e/o psychische klachten dienen, ondanks dat Sama centrum V.O.F. hiervoor niet aansprakelijk is, gemeld te worden. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts. 

 

Sama centrum is niet aansprakelijkheid voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke eigendommen. 

 

Zodra je zwanger bent, meld je dit bij je docent. Tijdens het 1e trimester an je zwangerschap zijn niet alle houdingen aan te raden. 

 

Ook andere blessures/ aandoeningen dienen van te voren uit eigen beweging aan de docent gemeld te worden.

 

Annuleren workshop

Annulering van workshops kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de

orde als deze annulering Sama centrum V.O.F. heeft bereikt.

 

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop of cursus wordt 25% van de totale kostprijs in rekening gebracht.

Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop of cursus wordt 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht.

Bij annulering nadien is de deelnemer volledige betaling verschuldigd.

 

De reden hiervan is dat we een workshop doorlaten gaan op basis van het aantal aanmeldingen.

 

annuleren 1 op 1 afspraak

Je kunt je individuele afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Wanneer je binnen 24 uur voor het begin van je individuele afspraak annuleert vindt er géén restitutie plaats.

 

Wijzigingen

Sama centrum V.O.F. behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal worden gecommuniceerd op de website.

 

 De geldende prijzen staan altijd op de website.

 

 Sama centrum V.O.F. behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

 

 Sama centrum V.O.F. kan deze algemene voorwaarden  & privacy verklaring wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

 

Privacy verklaring

Sama centrum, Wilhelminastraat 13, 3271 BX te Mijnsheerenland ontvangt van u uw NAW gegevens. 

 

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wel gebruikt Sama centrum deze gegevens om u te informeren over de Sama en al haar activiteiten. Dit doen wij via mail of via de app van Pay n Plan.
 

 

 Ook sturen wij u een een nieuwsbrief (maximaal 8 keer per jaar). 

 

 Daarnaast gebruiken we uw email-adres en telefoonnummer om u te informeren als er een les uitvalt, een docent/therapeut ziek is etc. 

 

We houden van iedere individuele behandeling die we geven een verslag bij. Deze wordt niet met derden gedeeld. Ook niet met andere therapeuten. Deze gegevens worden achter slot bewaard.

 

Deze gegevens worden bewaard zolang u niet aangeeft dat we uw gegevens moeten verwijderen. 

 

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u dit graag willen kunt u contact met ons opnemen via info @samacentrum.nl 

 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.